เงินเดือน -

Distributor Executive ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 position | เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง

ลักษณะงาน

  • ดูแลรับผิดชอบงาน Sales Credit , หน่วยรถ โดยประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประสานงานกับศูนย์จัดจำหน่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแจ้งปัญหา หร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนางานต่อไป 
  • พัฒนา สร้างเสริม การกระจายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 
  • พัฒนาความสามารถพนักงานขายของศูนย์จัดจำหน่าย ให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor ดูแล Sales Credit , หน่วยรถในธุรกิจ FMCG ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพาหนะส่วนตัวเป็นของตนเองและสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี

การสมัคร

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่อีเมล

weena.s@scotch.co.th และ hr@scotch.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel. (02)669-6999 หรือ Fax.(02) 241-3545

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300